Έμπιστη

星城Online

pankoca
18.11MB
Λήψη
Λήψεις 50 - 250
Έκδοση 1.87 πριν 1 χρόνο

Περιγραφή του 星城Online

海內外萬人同時在線娛樂平台,擁有多款SLOT、撲克、骰寶、行星等經典的遊戲種類,採用HD畫面畫質表現,公平公正公開值得信賴!

經典機台:【賓果行星】多人同桌連線較勁,加押旋轉玩法多樣!

聊天頻道:【自訂貼圖/語音聊天】方便聊天互動,玩遊戲不孤單!

全新遊戲:【鬼島小霸王】柏青斯洛日式玩法,體驗日系風格樂趣!

多樣樂趣:【官方彩蛋】天天不定時出現,點擊立刻賺遊戲幣!

●本軟體依中華民國遊戲軟體分級管理辦法分類為:輔導十二歲級。

●遊戲以成年人為訴求對象。

●遊戲不提供「現金交易賭博」,也沒有機會贏得現金或實體獎品,僅提供使用者娛樂用途。

●在社交類遊戲中的練習狀況或成就,不代表日後在「現金交易賭博」中會獲得成功。

※提醒您,長時間連續進行遊戲可能影響身心健康

※內建遊戲商城,須另外支付遊戲點數方能使用,遊戲點數一經購入兌換遊戲幣後無法以任何理由退換現金。

※本遊戲情節涉及棋牌益智及娛樂,非現金交易賭博,使用者請勿進行非法遊戲幣交易。

※本遊戲內購買上限為本公司防沉迷機制,Google Play並不參與、建立或與本機制有任何關連。

People at home and abroad while online entertainment platform, with a variety of SLOT, poker, sic bo, planets and other classic game species, the use of HD picture quality performance, fair and open trusted!

Classic machine: Bingo [planet] people at the same table connection rivalry, plus charges rotary play diverse!

Chat channel: [custom map / voice chat] convenient interactive chat, play games not alone!

New Game: Ghost Island [bully] Slobodan Japanese pachinko gameplay experience Japanese style fun!

Fun and diverse: [official] eggs every day from time to time appear, click once to earn game currency!

● This software sorted by game software ROC hierarchical management approach are: counseling twelve levels.

● game appealing to adults.

● game does not provide a "Gambling cash transactions", there is no chance to win cash prizes or entity, provide users entertainment purposes only.

● practice status or social class achievements in the game, does not mean that in the future "gambling cash transaction" will be successful.

※ remind you that for a long time consecutive games may affect physical and mental health

※ built-in game store shall pay an additional game points before using the game points once purchased currency exchange after the game can not be exchanged for cash for any reason.

※ The plot involves chess puzzle game and entertainment, gambling non-cash transactions, users do not make illegal game currency trading.

※ purchase limit in this game anti-addiction mechanism based company, Google Play is not involved, the establishment of this mechanism, or in any way connected.

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών για 星城Online

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Εγγυημένα Καλή Εφαρμογή!

Εγγυημένα Καλή Εφαρμογή!

Η εφαρμογή πέρασε επιτυχώς το τεστ ασφαλείας για ιούς, malware, και άλλες κακόβουλες απειλές. Είναι καθαρή.

Αvatar του store pankoca
Store pankoca 4 196

Πληροφορίες APK σχετικά με 星城Online

Έκδοση APK 1.87
Συμβατότητα Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Προγραμματιστής 網銀國際 股份有限 公司
Πολιτική απορρήτου http://www.wanin.tw/provision.aspx?p=4#


Λήψη 星城Online APK
Λήψη